Kun omat voimat eivät tahdo riittää

Aina löytyy joku, joka kuuntelee ja auttaa, kun omat voimat eivät tahdo riittää. Papin tai muun kirkon työntekijän sekä verkkokeskustelijoidemme kanssa voit keskustella luottamuksella mistä vain, myös arkisista asioista. Jos olet opiskelija, voit jutella oppilaitospapin kanssa.

Palveluoperaatio Saapas

Palveluoperaatio Saapas vastaa nuorten välittömään fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen avun tarpeeseen. Toimijoina ovat täysi-ikäiset, koulutetut vapaaehtoiset kansalaistiedoin ja -taidoin.

Saapas menee sinne, missä nuoret jo ovat. Saappaan vapaaehtoiset kohtaavat nuoria heidän omilla ehdoillaan kaduilla, festareilla ja sosiaalisessa mediassa. Saapaslaiset ovat turvallisia ja luotettavia aikuisia, jotka kuuntelevat ja auttavat nuoria.

Saapas-päivystäjinä toimivat koulutetut täysi-ikäiset vapaaehtoiset. Heitä tukevat Saapas-ryhmien vastaavat ohjaajat, jotka ovat seurakuntien tehtäväänsä nimeämiä henkilöitä. Palveluoperaatio Saapas on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyötä. Nuori kirkko ry koordinoi Saappaan toimintaa valtakunnallisesti.

Nettisaapas

NettiSaapas on uraauurtava toimija verkossa tapahtuvassa etsivässä nuorisotyössä. NettiSaapas menee nuorten luo sosiaalisessa mediassa ja kuuntelee, mitä nuorilla on mielen päällä.

NettiSaapas hakeutuu nuorten luo verkkopalveluissa ja on vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Etsivää nuorisotyötä verkossa NettiSaappaan toimintamallilla voivat tehdä seurakunnat tai kunnat yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Katusaapas

KatuSaapas kohtaa nuoria, heidän ehdoillaan, siellä missä nuoret ovat. KatuSaapas toimi päivystämällä pääasiassa viikonloppuisin asuma-alueilla ja nuorten kokoontumispaikoissa.

KatuSaappaan vapaaehtoiset päivystäjät kulkevat nuorten rinnalla kaduilla, kuunnellen, auttaen ja opastaen. KatuSaappaan vapaaehtoisilla on aikaa kaduilla juuri niille nuorille, jotka tarvitsevat huolenpitoa, apua tai juttukaveria. KatuSaappaan yhteydessä toimii SaapasKahvila Kajaanissa, Sotkamossa, Lapinlahdella, Fuengirolassa sekä Keravalla.

Festarisaapas

FestariSaapas toimii suurtapahtuman järjestäjän kanssa yhteistyössä rakentaen festarialueelle toimiva auttamisjärjestelmä nuorille. FestariSaapas on läsnä suurtapahtumissa auttamassa ja kuuntelemassa apua tarvitsevia nuoria. Saapas nähdään usein esim. SPR:n yhteistyökumppanina.

Haluatko mukaan auttajaksi?

Ota yhteyttä: erityisnuorisotyön sihteeri Ville Viljakainen, ville.viljakainen@nuorikirkko.fi, 0400 105071

Lisätietoja Saappaan nettisivuilla


Saapas Instagramissa
Saapas Youtubessa


MOOTTORIPAJA: Mopofiksausta ja yksinäisyyden torjuntaa – tekniikan lisäksi opetellaan myös vuorovaikutustaitoja

Moottoripaja ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja tukee harrastustoimintaa. Toimintaan on osallistunut viidessä vuodessa yli 1600 nuorta 32 eri pajalla ympäri Suomen. Suurin osa mukana olevista on 14-17-vuotiaita poikia, joita on vaikea tavoittaa muuten.

Nuorten arkea ja elämänlaatua on saatu parannettua ja sosiaalisen kanssakäymisen taitoja on kehitetty esimerkiksi antamalla heidän kasvaa vastuuseen mm. pajan työkaluista ja tiloista huolehtimisessa.

“Monet nuoret kertovat, että he ovat saaneet moottoripajatoiminnan kautta uusia ystäviä. Kyselymme mukaan 85% pajanuorista kokee, että heidän omat vuorovaikutustaitonsa ovat kehittyneet moottoripajatoiminnassa. 70% vastaajista koki, että heidän hyvinvointinsa ja arjessa jaksaminen ovat kehittyneet pajatoiminnan ansiosta. Lisäksi yli puolet pajanuorista koki, että pajatoiminnassa he ovat oppineet paremmin tunnistamaan ja käsittelemään omia tunteitaan.” kertoo Moottoripajatoiminnasta vastaava suunnittelija Veijo Kiviluoma Nuori kirkko ry:stä

Pajoilla on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta, ja sieltä saa myös työkokemusta. Pajoilla opitaan auttamaan muita ja pyytämään apua itselleen.

Nuori kirkko ry:n Moottoripajatoimintaa tukee STEA.

Lisätietoja:

suunnittelija Veijo Kiviluoma, veijo.kiviluoma@nuorikirkko.fi, 044 7437000

Moottoripajan sivuilta
Moottoripaja Instagramissa
Moottoripaja Youtubessa

Tapaa kirkon tyypit Ristiohjaimessa

Jos harrastat tietokone- tai konsolipelaamista, tavoitat kirkon tyypit Ristiohjain-Twitch-kanavalta tiistaisin klo 17-19 osoitteesta twitch.tv/ristiohjain.

Seuraa pappeja tubessa

Pastorific
emiliapappi
PastoriPuhto

#valoa parisuhteeseen

Kysy parisuhteeseen ja muihin ihmissuhteisiin liittyvistä asioista vauva.fi-palvelun Parisuhdeneuvolassa. Ev.lut. kirkon parisuhdekysymyksiin erikoistuneet perheneuvojat vastaavat kysymyksiin ja kirjoittavat artikkeleita tärkeistä parisuhteen teemoista.
Parisuhdeneuvola

Kirkon perheneuvojat kirjoittavat blogia ihmissuhteiden kauneudesta, karuudesta ja hauraudesta:
Rakkauden ammattilaiset

Vapaaehtoistyöntekijänä valaiset toisen ihmisen arkea!

Vapaaehtoistyö.fi-palvelu tarjoaa auttavia käsiä paikallistason avustustyöhön. Palvelusta voit etsiä itseäsi kiinnostavia vapaaehtoistöitä ympäri Suomen. Erilaisia tehtäviä tarjoavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat, kunnat ja kaupungit sekä monet järjestöt.

Kirjautumalla palveluun voit ilmoittautua mihin tahansa sivulta löytämääsi tehtävään. Näet kaikki omien vapaaehtoistehtäviesi tiedot ja voit pyytää niistä itsellesi vaikka työtodistuksen.

Lue lisää vapaaehtoistyöstä ja löydä oma tapasi auttaa!

Vapaaehtoistyö.fi-on osa Kirkkopalvelut-kokonaisuutta.